Homepage Nieuws Kerkenvisie geeft historisch vastgoed toekomst

Kerkenvisie geeft historisch vastgoed toekomst

Geplaatst op: 12 juni 2024

Onlangs is de Pancratiuskerk in Albergen heropend. Een Spanjaard-project waarbij Building Design het ontwerp verzorgd heeft en Ad Fontem de ruimtelijke procedure heeft doorlopen. Een mooi voorbeeld waarbij religieus en historisch vastgoed een nieuwe bestemming krijgt. De Pancratiuskerk kan in een steeds langer wordend rijtje waarbij kerken of kloosters een andere invulling krijgen. Bekend is natuurlijk het Belgisch Biercafé Olivier in de voormalige Maria Minor kerk in Utrecht. Of dichter bij huis de Theresiakerk in Borne, die inmiddels dienst doet als gezondheidscentrum.

thumbnail

Projectbegeleider

Klaas Hesselink

Nederland heeft met zo’n 7.110 gebedshuizen (kerken, synagogen, moskeeën en tempels) de hoogste kerkdichtheid per aantal inwoners van Europa. En dat terwijl het aantal inwoners dat zich officieel religieus noemt al sinds de jaren 60 een dalende trend laat zien. Veel kerkgebouwen komen leeg te staan.

Steeds meer kerkbesturen, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden lopen tegen de vraag aan: wat te doen met de kerk? Teruglopende ledenaantallen, een gebrek aan vrijwilligers en verduurzamingsproblemen leveren zorgen of vragen op over de toekomst. Daarnaast vervullen kerken en ander religieuze gebouwen niet alleen een functie voor gelovigen. Voor veel Nederlanders heeft het kerkgebouw in hun wijk of dorp een culturele functie, het is onderdeel van het karakter van een dorp of stad en is daarmee voor hen van waarde. In veel gevallen is het een gevoelig onderwerp.

Kerkenvisie biedt uitkomst

Een kerkenvisie kan helpen om grip te krijgen op de vraag wat de toekomst van religieus vastgoed is. Het zorgt voor een strategische visie waarbij in gesprek wordt gegaan met alle betrokkenen van het gebouw. Op deze manier kan de dialoog worden gevoerd, pijnpunten worden besproken en wordt niemand overvallen door een plotseling leegstaand gebouw.

Bij het opstellen van een kerkenvisie wordt gekeken naar de bouwkundige staat van het pand, ook wordt bekeken tegen welke obstakels het kerkbestuur aanloopt. Redden zij het nog met de bestaande groep werknemers en vrijwilligers, hoeveel leden hebben zij? Kortom: hoe toekomstbestendig is de kerkgemeenschap. In kaart kan worden gebracht welke toekomstige functies een kerk zou kunnen hebben. Blijft het een religieus object of kan de kerk ingezet worden voor andere maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs of zorg? Of is er vanuit de buurt juist behoefte aan een pand dat thuis geeft aan (beginnende) ondernemers of horeca?

Een kerkenvisie geeft richting en zorgt voor draagvlak. Bij Ad Fontem bent u aan het juiste adres voor visievorming, procesbegeleiding, planologische procedures en participatie. We zitten in Het Spanjaard in Borne, waar meer dan tien bouw gerelateerde bedrijven gevestigd zijn. Hierdoor kunnen we u ook van dienst zijn op het gebied van financiële haalbaarheid, exploitatiemogelijkheden, interieurontwerp, architectuur en tuinontwerp. Kortom: uw traject van A tot Z. We komen de opties graag vrijblijvend met u eens doornemen.