Homepage ProjectenOntwerpenBruine Engseweg Rhenen

Bruine Engseweg Rhenen

Geplaatst op: 6 maart 2024

De Bruine Engseweg in Rhenen wordt opnieuw ingericht. Via een participatietraject is duidelijk geworden wat de pijnpunten en wensen ten aanzien van de straat zijn. In de huidige situatie bevindt zich nu een trottoir aan beide zijden en is er een wisselende parkeerstrook voor langsparkeren op de straat. Er bevinden zich ook een aantal bomen in de straat die problemen geven in de vorm van het opdrukken van tegels door de aanwezige wortels.

thumbnail

Projectbegeleider

Cas Verkade

Opdrachtgever

Gemeente Rhenen

Klimaat, riolering en mobiliteit

In het participatie zijn er al een aantal uitgangspunten meegenomen. Zo is het belangrijk om in een vroeg stadium al te onderzoeken wat de staat van het riool is en is er oog voor klimaat gerelateerde problemen. Het thema mobiliteit krijgt ook een prominente rol: is het wenselijk dat de straat bijvoorbeeld een eenrichtingsstraat wordt?

Participatie

De buurtbewoners worden nauw betrokken bij dit project. Zij krijgen de gelegenheid om naar een aantal varianten te kijken en mee te praten over de verschillende thema’s. Het ontwerpteam van Ad Fontem heeft meerdere scenario’s en varianten uitgewerkt in 2D ontwerpen, 3D modellen en film om zo goed mogelijk een gevoel en sfeer te creëren bij de mogelijke uitwerkingen.

Fases

We leveren in verschillende fases ontwerpen op. Na elke participatieronde en interne overleggen worden nieuwe, aangepaste modellen en studies opgeleverd. 

Foto impressie

Bekijk ook deze projecten