Homepage ProjectenVisie en beleidPlan van Aanpak Omgevingsvisie

Plan van Aanpak Omgevingsvisie

Geplaatst op: 15 maart 2024

thumbnail

Projectbegeleider

Sabine Jurriën

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Omgevingswet

Met de Omgevingswet in het vizier maakt de gemeente Borne zich op voor het schrijven van de Omgevingsvisie. Een breedgedragen visie met tal van thema’s waarbij de gemeente vooruitblikt op de uitdagingen, kansen en risico’s voor de komende jaren. Aan Ad Fontem de eer om het plan van aanpak voor deze visie te schrijven en vorm te geven. Ook mochten we het voortraject en het participatietraject begeleiden. 

Eindresultaat

Mobiliteit, wonen, gezondheid, buitengebied, toerisme en economie. Het is slechts een klein deel van de onderwerpen die aan bod komen in de visie. Er is een plan van aanpak opgeleverd om alle afzonderlijke visies samen te voegen met de input van bewoners en ondernemers die is opgehaald tijdens de Bornse Dromendagen. Aansluitend bij de huisstijl van de gemeente Borne is daarmee de toekomst voor de gemeente vastgelegd in een dynamisch en bovenal werkbaar document.