Homepage ProjectenVisie en beleidParticipatie Dromen Dagen

Participatie Dromen Dagen

Geplaatst op: 15 maart 2024

thumbnail

Projectbegeleider

Sabine Jurriën

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Bruto Borns Geluk

Een gave opdracht voor de gemeente Borne: het organiseren van de Bornse Dromen Dagen. Om een zo breed mogelijk gedragen Omgevingsvisie neer te kunnen zetten wilde de gemeente zo veel mogelijk input van de bewoners van de gemeente Borne. Het uitgangspunt van de gemeente is dat zij werkt aan het Bruto Borns Geluk: wat betekent dat ze er voor wil zorgen dat de inwoners Borne zo gelukkig mogelijk zijn. Daar is de fysieke leefomgeving natuurlijk van invloed op. Samen met onze samenwerkingspartner de Geluksbaas zetten we de Bornse Dromen Dagen om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: als geld en tijd geen rol zouden spelen, hoe ziet dan het Borne van jouw dromen eruit?

Deze zoektocht kreeg vorm in tal van uitingen. Zo is het Dromen Dagen Festival georganiseerd, zijn de Bornse scholen betrokken en is er een podcast gemaakt. 

Basis voor Omgevingsvisie

In twee weken tijd konden bewoners op verschillende manieren dromen delen tijdens de Dromen Dagen met ‘dromenvangers’; beleidsmedewerkers en wethouders. Een uniek voorbeeld van participatie en procesmanagement. Op 9 verschillende thema’s, van Cultureel erfgoed tot Mobiliteit, zijn dromen verzameld van inwoners. De dromen zijn verzameld en vastgelegd in een boekje dat als een van de onderleggers heeft gefungeerd voor het schrijven van de Omgevingsvisie