Homepage ProjectenVisie en beleidParticipatieplan Omgevingsvisie

Participatieplan Omgevingsvisie

Geplaatst op: 15 maart 2024

thumbnail

Projectbegeleider

Sabine Jurriën

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Omgevingsvisie

De gemeente Borne wilde een breed gedragen Omgevingsvisie schrijven met plannen en doelstellingen voor de komende jaren. Daarvoor is input nodig van inwoners en ondernemers. Hoe beweeg je mensen om mee te denken en hun mening te geven op tal van thema’s? En hoe vertaal je de opbrengst naar doelstellingen die gebruikt kunnen worden in de Omgevingsvisie?

Participatie- en communicatieplan

Om meningen, ideeën, wensen en behoeftes op te halen uit alle deelnemers in de gemeente is besloten tot een participatietraject. Onder de Omgevingswet krijgt participatie een nóg belangrijke rol. Om alles uit het participatietraject te halen is Ad Fontem ingeschakeld om vooraf een participatie- en communicatieplan te schrijven. Met een heldere doelstelling, duidelijke werkwijze en concrete handvaten hebben we een werkbaar document op kunnen leveren.