Homepage ProjectenVisie en beleidRetail en economische visie Borne

Retail en economische visie Borne

Geplaatst op: 6 maart 2024

thumbnail

Projectbegeleider

Klaas Hesselink

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Titel hier

 Update beleidskaders

Sinds 2010 hanteert de gemeente Borne hetzelfde beleid voor commerciële voorzieningen binnen de gemeente. Nu het inwoneraantal sindsdien fors is gestegen en het online winkelen dankzij de COVID-pandemie een flinke vlucht heeft genomen bestaat de wens voor een update van de beleidskaders. Deze wens komt tot uiting in een Retail en economische visie.

Doel

Aan Ad Fontem de opdracht om een breed gedragen commerciële en economische visie op te leveren om in de toekomst goede afwegingen te kunnen maken. De visie bevat ook een beleids- en toetsingskader voor de beoordeling van toekomstige plannen.