Homepage ProjectenRuimtelijke plannenWoningbouw Oene

Woningbouw Oene

Geplaatst op: 5 juli 2024

De gemeente Epe heeft in haar Woonagenda ingezet op woningbouwproductie, waarbij de nadruk ligt op betaalbaar wonen voor met name jongeren en senioren. Zoals in zoveel plaatsen, schiet ook het woningaanbod in Oene tekort.

thumbnail

Projectbegeleider

Tim Boswerger

Opdrachtgever

House2Start

Betaalbaarheid voorop

Met stijgende bouwkosten, een tekort aan werknemers en een oplopend woningtekort is het voor veel gemeenten niet alleen lastig om woningen toe te voegen aan de woningvoorraad maar ook om ze betaalbaar te houden. Met name voor jongeren is het lastig om een koopwoning te bekostigen. In 2020 hebben House2Start en de Hervormde Gemeente in Oene besloten om een woonwijk te realiseren voor mensen met een binding met het dorp Oene. House2Start heeft de ambitie om door industrialisatie duurzame en betaalbare woonoplossingen te bieden voor jong en oud. 

Planologische procedure 

Het totale plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 16000 m2 en ligt aan de rand van Oene. De bestemming van dit gebied was ‘Agrarisch’ en daarmee ongeschikt om woningen te realiseren. In het nieuwe plan komen de functies ‘Groen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en Wonen. Hiermee wordt niet alleen voorzien in de ontwikkeling van woonhuizen, maar kunnen ook de speelvoorzieningen, het openbaar groen en de infrastructuur worden gerealiseerd. 

 

Dorpse opzet in een klimaatadaptieve wijk 

In de nieuwe wijk komen 39 woningen. Dit is een mix van sociale huur, betaalbare-, middeldure en dure koop. Op die manier is de wijk niet alleen geschikt voor starters en senioren, maar kan ook doorstroming plaatsvinden. 

De wijk heeft een dorpse opzet en sluit goed aan bij de bestaande bebouwing in Oene. De woningen worden bijna energieneutraal gebouwd en bij de uitwerking van het woningbouwplan is veel aandacht gegeven aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zo worden vogelkastjes opgehangen, is er ruimte voor een insectenmuur en wordt rekening gehouden met diervriendelijke verlichten. Het waterbeheer krijgt een dubbele functie door de speelvoorziening deels in de wadi te plaatsen. 

 

Verkoop en vervolg 

Ad Fontem heeft de planologische procedure voor House2Start mogen doorlopen. Een fijne, soepele samenwerking. Onze samenwerkingspartner Building Design is bezig met het definitieve ontwerp van de verschillende woningtypen. Na de zomervakantie van 2024 kan naar verwachting worden gestart met de civiele werkzaamheden. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op https://www.kloosterhofoene.nl/.