Berekeningen AERIUS

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Hierdoor is het niet langer mogelijk om de stikstofdepositie te bepalen op een Natura-2000 gebied. Met de update van de AERIUS-calculator is het vanaf 15 oktober 2020 mogelijk om dit te berekenen voor bepaalde projecten.

Sinds de uitspraak van de Raad van State liggen momenteel veel ontwikkelingen stil. De update van de AERIUS calculator is de eerste concrete stap om de toestemmingverlening te hervatten. Hierdoor kunnen projecten doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van stikstofdepositie leidt op de natura 2000-gebieden. Er is dan namelijk geen toestemmingverlening vereist. Daarnaast is het met de release van AERIUS Calculator mogelijk om vergunningen aan te vragen op grond van intern- en extern salderen.

Wij denken mee, adviseren en berekenen de stikstofdepositie met gebruik van de AERIUS calculator voor uw project. Bovendien denken wij met u mee mochten de resultaten daartoe aanleiding geven.

Hebt u hulp nodig bij uw project? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.