Bestemmingsplannen

In Nederland gelden voor alle gronden bestemmingsplannen. Als iemand iets wil bouwen en/of op een bepaalde manier wil gebruiken, dan moet dit initiatief passen binnen de regels van het bestemmingsplan of moet het bestemmingsplan aangepast of herzien worden. Dit geldt voor zowel een gemeente zelf als voor bijvoorbeeld een particulier of ondernemer.

Een bestemmingsplan is maatwerk. Geen plan is gelijk. Ad Fontem kent alle ins en outs en heeft kennis en kunde die nodig is voor het maken van een compleet bestemmingsplan zelf in huis. Dit betekent dat u snel over een goed bestemmingsplan beschikt dat door en voor elke gemeente in Nederland uit te lezen is. Door onze specialistische kennis denken wij mee hoe u uw wens het beste realiseert. Dat is onze toegevoegde waarde. En daarom maken wij volop digitale bestemmingsplannen voor particulieren, het bedrijfsleven en gemeenten in heel Nederland. Al jarenlang.

Ruimtelijke onderbouwing voor omgevingsvergunning

Soms past een ontwikkeling niet (geheel) in een bestemmingsplan. Een gemeente vraagt dan voor haar medewerking veelal om een toelichting of ruimtelijke onderbouwing, te gebruiken bij een aanvraag omgevingsvergunning. Dit rapport moet voldoen aan de eisen van het Besluit ruimtelijke ordening en is een toetsingskader voor de te verkrijgen omgevingsvergunning. Ons team maakt de onderbouwing én denkt mee over de presentatie en aanlevering ervan. Desgewenst inclusief het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning. Wederom een efficiënte en effectieve meerwaarde.

Snel een goed bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing nodig? Kies voor de expertise van Ad Fontem.