Detachering en Outsourcing

Een organisatie kan door uiteenlopende redenen behoefte hebben aan detachering of outsourcing. Met de ervaren professionals van Ad Fontem bent u zeker van directe en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Vandaar ook dat onze mensen de afgelopen jaren voor en namens veel gemeenten onder meer bestemmingsplannen hebben opgesteld, naar behoefte in de huisstijl van de betreffende gemeente.

Enkele voorbeelden van onze expertise op het gebied van detachering of outsourcing:

  • Het opstellen van bestemmingsplannen en/of ruimtelijke onderbouwingen;
  • Het juridisch begeleiden van bestemmingsplanprocedures, inclusief de beoordeling en afhandeling van zienswijzen en/of beroepschriften.
  • Het doorlópen en begeleiden van afwijkingsprocedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Het geven van projectleiding aan (complexe) ruimtelijke ordeningsprojecten en/of gebiedsprocessen (bijvoorbeeld in het kader van Natura 2000).
  • Het beoordelen en afhandelen van principeverzoeken van particulieren of ondernemers binnen de wetgeving en gemeentelijke beleidskaders

 

De mogelijkheden van onze inzet voor uw organisatie zijn legio. Maar altijd op maat én goed.

Een project uitbesteden of een expert inschakelen? Leg uw vraag aan ons voor!