Gebiedsprocessen Ruimte & Milieu

Het platteland is dynamischer dan ooit. Naast voedselproductie vragen landschap, natuur, water, wonen en recreatie steeds meer aandacht en ruimte. Deze verschillende vormen van landgebruik leiden soms tot ingewikkelde vragen, botsende belangen en conflictsituaties.

Ad Fontem ondersteunt dit soort complexe processen met kennis, advies en procesbegeleiding.  De projecten draaien om het bouwen van bruggen tussen partijen met schijnbaar tegengestelde belangen. We werken stimulerend en voortvarend als het kan. En confronterend als het moet. Elk gebiedsproces eindigt met concrete acties, zodat de schop de grond in kan. Ad Fontem spreekt de juiste taal en praat eenvoudig met zowel overheden als boeren, natuurbeheerders en particulieren. Dit maakt ons een sterke en gewaardeerde partner in gebiedsprocessen.