Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving [KGO]

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een relatief nieuw kwaliteitsinstrument van onder meer de Provincie Overijssel voor ontwikkelingen in het buitengebied. De provincie streeft naar evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en het investeren in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Advies op maat

Heeft u een bedrijf in het buitengebied? En heeft u plannen of wensen om uit te breiden of te ontwikkelen? Soms geldt een basisinspanning, maar vaak krijgt u dan te maken met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Ad Fontem is thuis in de bestaande regels. Wij kijken hoe u uw uitbreiding of ruimtelijke ontwikkeling voorziet van een goede landschappelijke inpassing. De KGO biedt ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Wij denken mee, adviseren en stellen het gevraagde KGO-plan voor u op. Met uiteraard altijd uw wens als leidraad.

Geef met uw uitbreiding of ontwikkeling een kwaliteitsimpuls aan uw omgeving. Ad Fontem weet hoe.