Marktonderzoeken en centrumvisies

Winkelgebieden in Nederland komen steeds meer onder druk te staan. Demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het functioneren van ons winkelareaal. Tegelijkertijd is het aanbod vrijetijdsvoorzieningen sterk in opkomst. Voor veel gemeenten vormt toerisme en recreatie dan ook een belangrijk speerpunt. Steeds vaker worden beiden integraal meegenomen in één gedragen centrumvisie.

Een marktonderzoek geeft inzicht in haalbare positie en toekomstkansen van centrumgebieden. Ad Fontem beschikt over deze expertise en denkt graag met u mee over de visie en het toekomstperspectief van uw centrumgebied. Daarbij werken we veelvuldig samen met andere gespecialiseerde adviesbureaus.

Heeft u (tijdelijk) extra slagkracht nodig bij het opstellen of uitwerken van een centrumvisie? Ook daarin kan Ad Fontem ondersteunen met de mogelijkheid voor detachering en outsourcing op het gebied van detailhandel en vrije tijd.

Marktonderzoek nodig of een expert inschakelen? Vraag naar de mogelijkheden!