Overig advies

Op het gebied van bouwen en wonen doen zich ontelbaar veel situaties voor waarbij een goed advies waardevol is. Niet al onze expertise en mogelijkheden staan op onze site beschreven.

Het kan voor u van groot belang én nut zijn ons in te schakelen voor advies over:

  • Landgoederen: van trajectbegeleiding tot een inrichtingsplan.
  • Planstudies: een brede aanpak met onder meer ontwerpen en kostenramingen.
  • Stedenbouwkundige visies: onze 2D- en 3D-ontwerpen maken ruimtelijke consequenties helder.

 

En verder:

  • Het geven van directe – op maat gesneden – juridische adviezen op het gebied van bouwen en wonen.
  • Het juridisch begeleiden van bouwaanvragen van begin tot eind.
  • Het onderhandelen c.q. overleggen met overheidsinstanties op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

 

Kroon Kennisteam

Ad Fontem is een preferred supplier van het KROON Kennisteam. KROON staat voor Kennisteam Ruimtelijke ontwikkeling Overheid en Ondernemend Nederland.

 

KROON is een intermediair tussen grond- en gebouweigenaren en de toekomstige gebruikers. Het doel van KROON is om haar relatie te ontzorgen op het gebied van proces- en projectmanagement in Ruimtelijke en Vastgoedontwikkeling. Kroon is hierbij de verbindende factor, het aanspreekpunt voor de klant, die architectuur (stedenbouw, exterieur, interieur), juridische begeleiding en vastgoedontwikkeling aan elkaar koppelt. De klant staat centraal: het doel is om voor de klant de meerwaarde te creëren.

 

KROON kent geen concurrenten, alleen partners. Waaronder Ad Fontem dus. Net als bij Ad Fontem is het doel van KROON daar te helpen waar dit mogelijk en noodzakelijk is. Ruimtelijke ontwikkelingen of vastgoedontwikkelingen worden altijd op de best mogelijke wijze tot stand gebracht.

 

 

Twijfel niet en informeer naar onze mogelijkheden. Een geheel vrijblijvend intakegesprek is voor ons vanzelfsprekend.