Planschade

Gemeenten vragen steeds vaker naar een planschade risicoanalyse. Mogelijke planschade van een bouwontwikkeling komt op deze manier vooraf in beeld. Deze duidelijkheid bepaalt voor ontwikkelaars de economische uitvoerbaarheid van een bouwplan én vergroot bovendien in veel gevallen de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ad Fontem heeft de specialistische kennis zelf in huis én werkt samen met uiterst ervaren specialisten op het gebied van planschade.

Voor ondernemers én (gedupeerde) particulieren

Bij het opstellen van onze planschade risicoanalyses werken wij altijd samen met erkende en gespecialiseerde register taxateurs, waaronder veelvuldig Peter Schiphorst, een landelijke autoriteit op het totale gebied van planschade. Resultaat is een vakkundig en compleet rapport waarmee alle financiële risico’s voor particulieren of ondernemers vroegtijdig in beeld worden gebracht. Maar ook als u juist te maken krijgt met planschade zit u goed bij Ad Fontem. Ons team staat hoog aangeschreven op het totale planschadegebied. Wij kennen de regelgeving en begeleiden u deskundig bij het voeren van een planschadeclaim ofwel planschadeprocedure voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade (conform art. 6.1 Wro).

Planschade voorkomen of een planschadeverzoek indienen? Ad Fontem heeft de specialistische kennis in huis.