Principeverzoeken | Haalbaarheids-onderzoeken

Bij een principeverzoek of een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling legt u uw wens of bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. U maakt de achtergronden van uw plan kenbaar aan de gemeente. Het verzoek moet feitelijk de haalbaarheid van uw plan aantonen.

Snel en goed duidelijkheid over uw plan

Ad Fontem begrijpt het belang van een principeverzoek als geen ander. Het opstellen van een dergelijk verzoek kan snel, kort en bondig, maar uw vraag moet zeker ook nauwgezet en volledig zijn. En niet te vergeten: dit alles moet geschreven zijn en onderbouwd worden op een manier die “goed valt” bij een gemeente. Ditzelfde geldt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Wij hebben de relevante kennis, kunde en ervaring. Zo zet u in no-time een grote stap in uw plannen.

Weten of úw plan haalbaar is? Een principeverzoek of haalbaarheidsonderzoek van Ad Fontem maakt zaken helder.