Rood voor rood | Ruimte voor ruimte

Met de Rood voor Rood regeling of de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen veelal oude en landschapsontsierende bedrijfsgebouwen worden ingeruild voor één of meerdere bouwkavels. Het doel is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De Rood voor Rood regeling verschilt per provincie en vaak ook per gemeente.

Advies over regelgeving en beschikbare financiële aftrekposten

Wij kennen de afwijkende regelgeving. Wij stellen voor u een compleet inrichtingsplan op. Dit plan omvat naast de ruimtelijke onderbouwing en de financiële consequenties het veelal vereiste landschapsplan met beplantingsplan. Daarbij begeleiden of vertegenwoordigen wij u in dit soms wat onoverzichtelijke traject. Wij maken u wegwijs in de uiteenlopende financiële mogelijkheden en aftrekposten en bekijken samen met u wat in uw situatie de beste oplossing is, niet alleen in ruimtelijk opzicht maar ook in financieel opzicht.

Ruimte voor ruimte. Rood voor rood. Maak van uw herontwikkeling onze zorg.