Vergunningsvrij bouwen & Omgevingsvergunningen

​Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen in Nederland. De Rijksoverheid heeft in het Besluit omgevingsrecht een aantal regels opgenomen om –voor bepaalde aangewezen gevallen- onder voorwaarden vergunningsvrij te bouwen. Wanneer een bouwplan niet aan deze regels voldoet is er een omgevingsvergunning vereist. De gemeente toetst uw plan aan de bepalingen van het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandsnota en/of het beeldkwaliteitsplan.

Wanneer een plan of initiatief niet in het bestemmingsplan past kan de gemeente op grond van de afwijkingsregels het bestemmingsplan of de zogeheten kruimellijst (artikel 4 van bijlage 2 het Besluit omgevingsrecht), (tijdelijk) afwijken van de kaders van het bestemmingsplan. De gemeente zal enkel medewerken wanneer het past binnen haar kaders. Hierbij vraagt de gemeente veelal om een ruimtelijke onderbouwing om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hierin kunnen wij voorzien!

Heeft u een vraag over uw bouwplan of een ruimtelijke onderbouwing nodig? Ad Fontem kan u daarbij helpen (contact).