Vrijkomende Agrarische Bebouwing [VAB]

De regeling Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) is een beleidsinstrument om agrarische bedrijfsbebouwing opnieuw te gebruiken voor nieuwe, vaak niet-agrarische, functies. De VAB-regeling dient het sociaaleconomisch belang: er ontstaat ruimte voor nieuwe activiteiten in het landelijk gebied én de omgevingskwaliteit verbetert (dan wel gaat niet verder achteruit). Bovendien wordt er een economische impuls toegediend op het platteland.

Ook VAB-beleid verschilt

Provincies en gemeenten zien deze vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Dit biedt kansen die in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden. Ad Fontem ziet in deze duurzame herontwikkeling volop mogelijkheden vorm te geven aan ontwikkelingsplannen. De planologische regels zijn vastgelegd in gemeentelijk VAB-beleid, al dan niet vertaald in een bestemmingsplan. Dit beleid verschilt per provincie en gemeente. Onze kennis is altijd actueel. En wij delen het graag met u.

Wilt u vrijkomende agrarische gebouwen hergebruiken?  Wij gaan vrijblijvend met u in gesprek.