Homepage Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen

De bouw van nieuwe woningen of het verbouwen van een pand. Een agrariër die denkt aan het stoppen met of een functieverandering van zijn boerenbedrijf. De uitbreiding van een timmerbedrijf, vakantiepark of een uitleglocatie voor een grote woonwijk. Kortom: er speelt iets voor een kavel, gebied of regio. Misschien is het slechts nog een vage wens of is het juist al heel concreet wat het worden moet. Wij snappen dat er veel op u af komt. Met alle procedures, wet- en regelgeving is het geen overbodige luxe om u goed te laten informeren. Ad Fontem staat u graag bij met deskundig en eerlijk advies.

Lees meer Lees minder

Advies & begeleiding

Ruimtelijke initiatieven

Omgevingsplannen

Omgevingsvergunningen

Milieu

Nadeelcompensatie

Advies & begeleiding

Wij begeleiden en adviseren u graag bij elk vraagstuk dat u tegenkomt in het ruimtelijk domein. Wat zijn de opties op uw kavel, hoe kunt u uw erf transformeren en hoe kunt u uw bedrijf uitbreiden? Maar ook de herontwikkeling van een fabrieks- of haventerrein, aanleg van een nieuwe woonwijk of de bouw van een torenflat zijn projecten waarbij we u graag begeleiden. Onze planologen, ontwerpers en juristen denken graag met u mee en voorzien u van duidelijk en eerlijk advies. Wij zoeken ook uit welke procedure u volgen moet: kan het met een opa, bopa, herziening van het omgevingsplan of TAM-IMRO geregeld worden? Vanzelfsprekend brengen we ook alle vervolgstappen in beeld, van milieuonderzoeken tot tekeningen. U bent van harte welkom om kennis te komen maken.

Ruimtelijke initiatieven

De wensen en ideeën zijn in grote lijnen bekend. Nu moet het plan worden vertaald naar een ruimtelijke initiatief zodat het bevoegde gezag, vaak de gemeente, het plan kan toetsen aan beleidskaders en regelgeving. Ad Fontem neemt u dit graag uit handen. Dankzij jarenlange ervaring bij en voor de overheid weten we waar aandachtspunten en knelpunten liggen. We zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en vinden snel onze weg in gemeentelijke beleidskaders. Wij verzorgen de ruimtelijke onderbouwingen die u voor uw project nodig heeft. Inclusief de benodigde onderzoeken en eventueel aanvullende gegevens. We fungeren als contactpersoon tussen u en de overheid en gaan met u mee mocht dat nodig zijn. We vragen voor u de omgevingsvergunning aan of starten een maatwerkprocedure als we kansen zien. Wij zorgen dat u planologische procedure zo snel mogelijk en helder verloopt.

Omgevingsplannen

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Waar voorheen de gemeente meerdere bestemmingsplannen had waarin bouw- en gebruiksmogelijkheden werden vastgelegd werkt iedere gemeente met één Omgevingsplan. Het Omgevingsplan omvat meer dan het oude bestemmingsplan. In het Omgevingsplan bepaalt de gemeente voor ieder gebied welke activiteiten er zijn toegestaan, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Maar het Omgevingsplan bevat ook regelt hoe de gemeente de fysieke leefomgeving wil ontwikkelen en beschermen. Wanneer u plannen heeft kijken we eerst of deze passen binnen het Omgevingsplan. Wellicht dat met een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit (opa) of omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) uitvoering kan worden gegeven aan uw idee. Past uw ontwikkeling niet binnen de regels van het omgevingsplan dan helpen we u graag met de aanvraag voor een herziening. Dit kan bij sommige gemeenten nog met een TAM IMRO: een tijdelijke maatregel die de overheid in het leven heeft geroepen om het omgevingsplan te wijzigen voor urgente gebiedsontwikkelingen. We bekijken graag wat voor u de meest snelle en meest voordelige procedure is en begeleiden u stap voor stap door het hele traject.

Omgevingsvergunningen

Voor sommige activiteiten is toestemming van de gemeente nodig. Soms kan het zonder vergunning en voor andere activiteiten is alleen een melding voldoende. Valt een activiteit binnen het omgevingsplan maar geldt er een vergunningsplicht, dan vragen we een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aan. Dit wordt ook wel een opa genoemd. Past uw plan niet binnen de regels van het omgevingsplan? Geen nood! Het kan zijn dat er toch medewerking aan verleend kan worden door middel van een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel bopa genoemd. Een mond vol aan termen! Weten wat voor uw situatie geldt? Neem contact met ons op. Wij bekijken of uw plannen passen en welke procedure van toepassing is. Voor eventuele bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen hebben we directe samenwerkingspartners in huis. Indien gewenst, verzorgen we de gehele aanvraag voor de vergunning ook.

Milieu

Aerius-berekeningen, bodem- of archeologisch onderzoek, omgevingsveiligheid, een quickscan natuurwaarden of een geur- of geluidsonderzoek: Ad Fontem zet alle benodigde onderzoeken voor uw ruimtelijke ontwikkeling uit. Wanneer u plannen heeft in het ruimtelijk domein, zijn vrijwel altijd onderzoeken nodig. Dit kunnen allerlei soorten onderzoeken zijn, afhankelijk van de locatie waar u wilt gaan (ver)bouwen en de activiteiten die u exact wilt ondernemen. Het kan zijn dat de gemeente u al verteld heeft welke onderzoeken u moet laten uitvoeren. Nog niet duidelijk welke onderzoeken u nodig heeft? Wij bekijken dit graag voor u. Zo hoeft u nergens naar om te kijken.

Nadeelcompensatie

Voorheen bekend als planschade en onder de Omgevingswet onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie gaat over het door de overheid vergoeden van schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. Hier kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de aanleg van een nieuwe woonwijk. Het gaat om schade die boven het normale maatschappelijk risico uitstijgt en u of uw bedrijf onevenredig zwaar treft ten opzichte van andere burgers of bedrijven. Denkt u dat een ruimtelijke ontwikkeling bij u in de buurt heeft gezorgd voor waardevermindering van uw grond of woning? Ad Fontem kijkt graag of u recht heeft op een financiële vergoeding. We verzorgen risicoanalyses met een inschatting van de omvang van de compensatie. Dit kunnen we natuurlijk ook aan de voorkant doen. Bent u voornemens een bouwplan te ontwikkelen en wilt u aan de voorkant weten met welke risico’s u te maken kunt krijgen? We brengen het graag voor u in kaart. Neem contact met ons op voor meer informatie.

"Samen met de opdrachtgever gaan voor maximaal resultaat"

Tim Boswerger Juridisch adviseur RO

Onze werkwijze

Voor ieder vraagstuk ten aanzien van de fysieke leefomgeving bent u bij Ad Fontem aan het juiste adres. Omgevingsvergunningen, planologische onderzoeken en stikstofberekeningen: het is een kleine greep van de diensten die we aanbieden. We denken mee, leggen contacten met de benodigde instanties en begeleiden u door het hele proces. Dit doen we vanaf het eerste gesprek met de gemeente, via het opstellen van de ruimtelijke onderbouwingen en het coördineren van onderzoeken totdat u groen licht ontvangen heeft. 

Ruimtelijke plannen veranderen voortdurend omdat nieuwe inzichten, technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen. Het is belangrijk dat een ruimtelijk plan flexibel is en kan inspelen op veranderende behoeften en uitdagingen, zoals klimaatverandering, demografische veranderingen en economische ontwikkelingen. We hebben bovendien een enthousiast ontwerpteam in huis om plannen visueel te maken. Met heldere communicatie, eerlijk advies en passie voor ons vak kunt u er bij Ad Fontem op rekenen dat uw plannen gerealiseerd gaan worden. Of het nu gaat om uw droomhuis, de realisatie van een bedrijventerrein of de ontwikkeling van een complete woonwijk.

Projecten

We kunnen er hele boeken aan wijden maar liever laten we onze projecten het woord doen. Met eerlijk advies, een persoonlijke benadering en altijd samen mét de klant, leveren we al meer dan 15 jaar vakwerk door heel Nederland. En daar zijn we best trots op.

Advies nodig of samen een project starten?

Klik hier